Reglement

 • Deelname aan de ‘tIsvoorniks-loop is geheel op eigen risico!
 • Om het evenement beheersbaar te houden is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers.
 • Inschrijven kan alleen door vóórinschrijving via de website van de Stichting ‘tIsvoorniks, dus niet op de dag van het evenement.
 • Het tijdstip van inschrijven bepaalt de deelnemersvolgorde.
 • Binnen een paar dagen na inschrijven wordt een bewijs van registratie per e-mail toegestuurd. Het is daarom belangrijk een geldig e-mail adres op te geven.
 • Wanneer het maximum aantal nog niet bereikt is, wordt men meteen op de deelnemerslijst geplaatst, anders komt men automatisch op de wachtlijst.
 • Een aantal deelnemers (ten behoeve van sponsoren) kunnen door de Stichting ‘tIsvoorniks geplaatst worden op de deelnemerslijst, buiten een eventuele wachtlijst om.
 • De deelnemerslijst en de wachtlijst zullen regelmatig worden gepubliceerd op de website van de Stichting ‘tIsvoorniks.
 • Op de vrijdag vóór het evenement worden de definitieve startnummers naar ditzelfde e-mail adres gestuurd.
 • Alleen met een geldig startnummer kan gestart worden.
 • Om zoveel mogelijk anderen een kans te geven mee te kunnen doen, wordt men verzocht zich af te melden, indien men om welke reden dan ook besluit om niet mee te doen.
 • Dit afmelden dient tijdig te gebeuren, niet pas in de laatste week. Last minute afmeldingen worden als niet gedaan beschouwd.
 • Bij het vrijkomen van een deelnemersplaats tengevolge van afzegging, schuift de eerste van de wachtlijst door naar de deelnemerslijst. De nieuwe deelnemer krijgt hiervan bericht via e-mail.
 • Ook de personen op de wachtlijst dienen zich eveneens af te melden, voorzover ze een gerede kans maken op een deelnemersplaats.
 • Het blokkeren van een deelnemersplaats, door zonder (tijdig) afmelden niet mee te doen, kan leiden tot uitsluiting voor deelname in het volgende jaar.
 • Het getuigt van sportiviteit om dit ook te melden bij de jury indien er een andere (vooral kortere) afstand is gelopen dan waarvoor was ingeschreven.
 • Er wordt een experiment uitgevoerd ten behoeve van barcode registratie. Finishers dienen na aankomst de barcode op het startnummer te laten scannen.